Hvad forstår man ved lysforurening, og er der nogen måder at vide hvor meget lysforurening der er et sted?

Lysforurening er en betegnelse for de negative konsekvenser der kommer af menneskeskabt lys. 

Nogle af disse konsekvenser er forringede muligheder for at se nattehimlen, spild af energi, og forstyrrelser af økosystemer. En Dark Sky park er et område uden lysforurening, som for eksempel på Møn. 

Lysforurening kan sammenlignes med støjforurening, da den forsvinder så snart man slukker lyset. Men effekten på miljøet kan, lige som ved støjforurening, vare længe efter at den forsvundet, da de dyr som ikke trivedes med meget lys, skal bruge tid på at vende tilbage til området. 

Vi har skrevet mere om lysforurening her: https://darkskymoen.dk/da/om-lysforurening

Man kan vide hvor meget lysforurening der er et sted, ved at bruge apparater som måler hvor mørk himlen er. I Dark Sky parker måler man hele tiden himlens kvalitet. Man kan følge med i hvor mørkt der er på Møn ved at se aflæsningen af deres måleapparater her: https://darkskymoen.dk/da/posts/live-maalinger-af-moerke-fra-dark-sky-m…