Busemarkedyssen

Busemarke langdysse - eller Skaglevadsdyssen – ligger i lavningen mellem Råby og Busemarke, og ses fra vejen som en langdysse med et træ på toppen.

Dyssen er 26 m lang og 8 m bred, med tre imponerende store sten i den vestlige ende og et lille gravkammer på midten.

I det sydøstlige hjørne findes desuden en liggende sten, ligeledes med skåltegn fra bronzealderen.

Adgang fra Sdr. Landevej.

(Skaglevad = vadestedet hvor vandet når til skaglerne).