Elmelunde Kirke, midt på Møn

Elmelunde Kirke med Orion

Elmelunde kirke er den ældste stenkirke på Møn. Kirken ligger højt, og den hvidkalkede kirke har tjent som sømærke.

I middelalderen hørte kirken og Elmelundegård, også kaldet Elmelunde Slot, til bispesædet i Roskilde.

Ved auktionen over det mønske krongods i 1774 oprettedes godset Nordfeld, der samtidig overtog kirken.

Nordfelds første ejer var landsdommer Jørgen Wichfeld; efter forskellige ejere blev godset i 1820 solgt til amtmand C. C. S. greve Danneskiold-Samsøe, hvorimod Elmelunde Kirke overgik til Klintholm gods.

Kirken var under Klintholm gods indtil 1916, hvor Nordfeld gods under Viggo greve Danneskiold-Samsøe igen overtog den. I 1968 overgik Elmelunde kirke til selveje.

Allerede i romansk tid havde kirken kalkmalerier, hvoraf der er fundet spor på skibets vægge og triumfmuren. Omkring år 1465 var de nyligt indbyggede hvælvinger dekoreret med en geometrisk udsmykning langs skjold- og gjordbuer. 

I slutningen af 1400-tallet blev denne udsmykning imidlertid kalket over, og en ukendt kunstner, i eftertiden kaldet Elmelundemesteren, dekorerede vægge og hvælv. Han har også udført billeder i Keldby Kirke, Fanefjord Kirke, Tingsted Kirke, Nr. Alslev Kirke, Åstrup Kirke og muligvis Kettinge Kirke.