Hvordan ved vi at det er mørkt i Dark Sky Park Møn?

Hele Dark Sky Park delen af Møn og Nyord har en fantastisk nattehimmel, med meget lidt lysforurening. 

Man bruger en enhed som hedder 'MPSAS" (mag/arcsec2) til at angive hvor mørk himlen er. Jo højere tallet er, jo mørkere er himlen. Når enheden stiger med 1 betyder det at mængden af lysforurening er fordoblet. Og hver gang mængden af lysforurening fordobles, halveres antallet af synlige stjerner.

I klart vejr uden månelys har himlen over Møn en værdi på omkring 21,8. 

På Bortle skalaen svarer det til mellem 1 og 2, det vil sige den bedste klasse der findes.

Det skal ses i forhold til f.eks. københavn, hvor MPSAS er omkring 18. Det er 8 gange mere lysforurening end Møn. I Køge er tallet 20, altså 4 gange så meget lys som på Møn.

Vi måler hele tiden hvor mørkt det er på Møn. Resultatet af målinger af mørket på Møn kan ses her: 

https://darkskymoen.dk/da/posts/live-moerkemaalinger-fra-dark-sky-moen